Informace o kurzu

Dějepisná olympiáda
(DEO)

příprava na účast ve školním kole dějepisné olympiády