Informace o kurzu

Výchova k občanství a zdraví
(VOZ 7)

tento kurz je určen pro žáky třídy 7. A a třídy 7. B