Informace o kurzu

Seminář z českého jazyka pro 9. ročník
(SČj9)

procvičování učiva, opakování učiva, pravopisná cvičení, práce chybou, jazykové rozbory, práce s literárními texty