Cvičení z českého jazyka pro 8.A

Osnova témat

 •  
   

  Ahoj!

  Vítám vás v kurzu Cvičení z českého jazyka

   

  Kritéria hodnocení:

  • aktivní účast na hodinách
  • vedení sešitu (544)
  •  pravidelná domácí příprava (vyplňování nebo ústní vypracování zadaných cvičení)
  • ústní a písemné prověřování znalostí a dovedností
  • praktické užití gramatických jevů (ústní a písemné)

  Důležité webové adresy:

  www.mojecestina.cz

  www.pravopisne.cz = diktáty a pravopisná cvičení

  www.prirucka.ucj.cas.cz

  www.pravidla.cz

  www.ewa.cz

  www.testy.nanic.cz

   

 • 1
  Ukázat pouze téma 1

  Procvičování pravopisu = pravopisná pravidla

   

  Domácí úkol na 8. října:

  1) Umět vysvětlit význam slov sumýš a pomyje.

  2) Doplnit pracovní list s 10 otázkami

   

  Práce s jazykovými příručkami dne 8. října

  1) Najděte ve Pravidlech českého pravopisu informace k zadaným slovům (doděláno 15.10.)

  a) noha = 2. pád, číslo množné, 7. pád, číslo množné

  b) SLUNEČNÍ SOUSTAVA A VELKÝ VŮZ = správný přepis s malými a velkými písmeny

  c) Rozdíl mezi slovy lýčený a líčený.

  d) Informace ke slovu Plasy (druh jména, tvary slova).

   

  2) Najděte ve Slovníku spisovné češtiny informace k zadaným slovům (doděláno 15.10.)

  kolem = slovní druh a příklady vět

  hon = významy slova

  porcelán = přísloví, ve kterém se zadané slovo objevuje

  brdo = co je toto slovo – význam

  tichý blázen = Kdo je člověk, kterému se tak říká?

   Domácí úkol na příští hodinu CČj = 15. října

   

  -dodělat pracovní list z hodiny  = 8. října

  -umět pravopisné cvičení z hodiny 8. října

  -umět pracovní list = 10 otázek (kontrolován 8. 10.)

  -umět vysvětlit slova pom_je a sum_š (pravopis a význam slova)

   

  Přepište text bez chyb (15.10.):

          Naší týdení dovolenou strávíme na zasněžených Šumavských svazých. Schromážděné zástupy pražanů sledovali požár Národního divadla. Skupinky dětí v doprovodu dospělých se zhlukly kolem mě. Princ chtěl dobít hrad a tak získat ruku líbezné dívky. V bezlesích krajích se usídlili drzý cizí vetřelci. To jsem ti má milá nikdy nezapoměl.

   

  Domácí úkol na příští hodinu CČj = 5. listopadu

  http://testy.nanic.cz/testy/cestina/ = Doplň do slov i nebo y

  http://pravopisne.cz/2012/07/vyjmenovana-slova-souhrnne-cviceni-2/


 • 2
  Ukázat pouze téma 2

  Zdvojené souhlásky

   

  !!!Na 19. listopadu umět pravopisná cvičení!!!

   

   

  V textu opravte chyby

   

  Minulou neděly jsme byli v zoologické zahradě. Nejdřív jsme se vydaly ke klecím se lvi, tygry a pardály. Pak jsme se šly podívat na ptáky. Zaujali nás papoušci, sovy a orly. Rozveselili nás opice které se šklebyly a skákaly po kleci. Prohlítku zahrady jsme ukončily u terárijí s plazi.

  V textu opravte chyby

   

  Ve stínu u říčky jsme si víborně odechli. Děcké střevíčky mu už byli malé. Nejvšestranější sportovec je vlastík. Rozmněklé máslo ztékalo z chleba na stůl. Po dobrém objedě si rodiče zvřímly. Za oknem poletovaly droboučtí motýlci. Tušil že ho dnes čeká úspěšný den.

   

   Procvičování pravopisu – přepište do sešitu mluvnice a ověřte v Pravidlech:

   

  Značný z_sk, v_v_klaný kůl, neobv_klé v_razy, v_ko krabice, rybník zarostlý s_tím, její s_novec je s_rotek, strom os_ka, kyselina s_rová, b_lé p_voňky, automob_l už není žádný přep_ch, zeď se musí om_tnout, l_šaj smrtihlav, odvar z pel_ňku, b_dné živob_tí, kom_hal nohama.

  + mít doplněný pracovní list na zdvojené souhlásky

   

  !!!Na 3. prosince umět pracovní list na zdvojené

   

      souhlásky!!!

   

  Rozbor dělaný dne 19. listopadu

   

  Mysleme vždy nejkrásněji na domov kde chceme žít šťastně radostně a v kráse.

   

  1)    Doplňte do textu čárky.

  2)    Určete číslicí počet vět, rozlište věty hlavní a věty vedlejší.

  3)    Určete druh souvětí.

  4)    V první větě určete základní skladební dvojici.

  5)    Určete co nejpřesněji jako větné členy: chceme žít, vždy,

          na domov

  6)    Vypište několikanásobný větný člen a určete jeho druh.

  7)    Nahraďte slovo kde jiným způsobem vyjádření s týmž významem.

  8)    Určete kořeny ve slovech mysleme, nejkrásněji, domov.

  9)    Z kterých základových slov jsou utvořena slova: šťastně a radostně.

  10)    Určete u slova mysleme všechny mluvnické kategorie.

  11)     Přepište do hranatých závorek slova tak, jak se vyslovují: domov, kde, radostně.

  12)   Určete druh vedlejší věty.

   


 • 3
  Ukázat pouze téma 3
   

 • 4
  Ukázat pouze téma 4
   

 • 5
  Ukázat pouze téma 5
   

 • 6
  Ukázat pouze téma 6
   

 • 7
  Ukázat pouze téma 7
   

 • 8
  Ukázat pouze téma 8
   

 • 9
  Ukázat pouze téma 9
   

 • 10
  Ukázat pouze téma 10
   

 • 11
  Ukázat pouze téma 11
   

 • 12
  Ukázat pouze téma 12
   

 • 13
  Ukázat pouze téma 13
   

 • 14
  Ukázat pouze téma 14
   

 • 15
  Ukázat pouze téma 15
   

 • 16
  Ukázat pouze téma 16
   

 • 17
  Ukázat pouze téma 17
   

 • 18
  Ukázat pouze téma 18
   

 • 19
  Ukázat pouze téma 19
   

 • 20
  Ukázat pouze téma 20
   

 • 21
  Ukázat pouze téma 21
   

 • 22
  Ukázat pouze téma 22
   

 • 23
  Ukázat pouze téma 23
   

 • 24
  Ukázat pouze téma 24
   

 • 25
  Ukázat pouze téma 25
   

 • 26
  Ukázat pouze téma 26
   

 • 27
  Ukázat pouze téma 27
   

 • 28
  Ukázat pouze téma 28
   

 • 29
  Ukázat pouze téma 29
   

 • 30
  Ukázat pouze téma 30
   

 • 31
  Ukázat pouze téma 31
   

 • 32
  Ukázat pouze téma 32
   

 • 33
  Ukázat pouze téma 33
   

 • 34
  Ukázat pouze téma 34
   

Přeskočit: Prohledat fóra

Prohledat fóra

Přeskočit: Poslední novinky

Poslední novinky

(Dosud nebyly vloženy žádné novinky)
Přeskočit: Nadcházející události

Nadcházející události

Žádné nadcházející události
Přeskočit: Nedávná činnost

Nedávná činnost

Výpis od Středa, 22. ledna 2020, 02.48

Nic nového od vašeho posledního přihlášení.

Přeskočit: Navigace

Navigace