Info pro 7 ročník ZŠ Kunratice

Osnova témat

 •  
   

  Logo

  Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové, (digitální) gramotnosti držitele (Digital Literacy). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

  Více informací o certifikátu ECDL Zde

 • 2
  Ukázat pouze téma 2
  Práce s textovým editorem (writer, MS WORD)

  Manuál pro openoffice  zde


 • 3
  Ukázat pouze téma 3

  Odstavce

  Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu, obvykle bez nadpisu. Obsahuje jednu nebo více vět, které mají tvořit určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvůli lepší čitelnosti .  Jeho první řádek bývá dle české praxe odsazen.

   Odstavec. In: Wikipedia.org [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Odstavec

  Základní práce s odstavci

  • Vytváření odstavce jednoduše pomocí kláves Enter
  • Pro práci s odstavce je dobré označit celý text odstavce
  • K formátování slouží Formát-odstavec
  • Nápověda v manuálu strany 15-18
  • Zarovnávání a odsazování pomocí pravítka  • 4
  Ukázat pouze téma 4

  Vkládání obrázků a tabulek

  • Vkládání obrázku ze schránky (ctrl-V) ři z nabídky
  • Obtékání textu
  • Velikost obrázku
  • Zarovnání
  • Manuál strany 21-22

 • 6
  Ukázat pouze téma 6
 • 7
  Ukázat pouze téma 7
   

 • 8
  Ukázat pouze téma 8
   

 • 9
  Ukázat pouze téma 9
   

 • 10
  Ukázat pouze téma 10
   

Přeskočit: Prohledat fóra

Prohledat fóra

Přeskočit: Nadcházející události

Nadcházející události

Žádné nadcházející události
Přeskočit: Nedávná činnost

Nedávná činnost

Výpis od Úterý, 15. října 2019, 20.16

Nic nového od vašeho posledního přihlášení.

Přeskočit: Navigace

Navigace