Kurz prezentačních a komunikačních dovedností

Osnova témat

 •  
   
 • 1
  Ukázat pouze téma 1

  Struktura prezentace

  Uvodní slide

  • Obsahuje informace o názvu prezentace, vaše jméno a subjekt (firmy , školy ) v rámci jakého prezentujete.  
  • Představení se  a přivitání posluchačů

  Ukázky
 • 2
  Ukázat pouze téma 2

  Úvod

  • Měl by posluchačům představit o čem budete hovořit.
  • Stručně zmínit o čem budete hovořit a ke každámu obsahovému slide řici jednu dvě věty.
  • Případně pár vět pro vysvětlení vaší motivace k tématu- (Proč jsem si ho vybral
  Ukázky

 • 3
  Ukázat pouze téma 3

  Obsahové slide

  • Důležité infromace v bodech (Né dlouhé texty)
  • Vhodné doplnění obrázky 
  • Připadné přehledné tabulky 
  • Nejvíce 6 bodů po 6-ti slovech (možno i vyjímky) 
  Ukázky

 • 4
  Ukázat pouze téma 4

  Závěr

  • Slouži ke shrnutí a zopakování vašich myšlenek
  • Prostor pro diskuzi 
  • Poděkování (možno i samostatně) 
  Ukázka

 • 5
  Ukázat pouze téma 5

  Tvorba prezentace

  Doporučované programy
  • Powerpoint webapp (www.outlook.com)
  • Impress (či Libre office)
  • MS Powerpoint

  Návody pro impress

  http://www.openoffice.cz/navody/impress


 • 6
  Ukázat pouze téma 6

  Pravidla tvorby elektronické prezentace

  Méně je více, prezentace nemusí být létající cirkus

   Vytváříte-li své snímky v programu MS PowerPoint nebo jiném prezentačním programu, vyzkoušejte následující postup:

  • Pravidlo 5 x 5:(6x6) na každý snímek (fólii, stránku) umístěte maximálně 5 bodů - hesel či odrážek textu vyvarujte se dlouhých složitých souvětí. Na řádku uveďte maximálně 5 slov. Snažte se myšlenky zformulovat do klíčových hesel, která při vystoupení dále rozvedete. 

  • Všechny texty na snímku musí být čitelné pro posluchače, proto si vyzkoušejte čitelnost ze všech možných pozic v místnosti. Pro velikost písma, které použijete ve své prezentaci berte v úvahu počet posluchačů a velikosti místnosti. Používejte vždy písmo větší velikosti než 20 (bodů).

  • Pro zvýraznění klíčových slov použijte bold (tučný) text nebo jinou barvu písma, raději se vyvarujte kurzívy, která se při projekci  jeví neostře a hůře se čte.

  • Pokud jste na pozadí své prezentace zvolili světlý barevný odstín, pak pro texty a objekty použijte tmavší odstíny barev a naopak. Pro dobrou viditelnost a čitelnost projekce je nejdůležitější kontrast mezi barvou pozadí a grafickými prvky na snímku.

  • Patkové fonty čte lidské oko pomaleji. Používejte tyto fonty na nadpisy, aby vašim posluchačům více utkvěly v paměti. Na běžný text snímků používejte bezpatkové písmo, (font Arial, Tahoma apod.), tak si posluchači rychleji udělají přehled o obsahu snímků.

  • V našich evropských podmínkách čteme text zleva doprava a shora dolů. Abyste docílili větší přehlednosti vašeho snímku, uspořádejte jednotlivé grafické objekty (texty, obrázky, grafy atd.) v uvedených směrech. Nejdůležitější argument uvádějte až jako poslední (vpravo nebo dole), protože tuto informaci si posluchači nejspíše zapamatují.

  • Chcete-li při výkladu upoutat pozornost svých posluchačů, využijte animační a přechodové efekty, které PowerPoint i další prezentační programy nabízejí. Pohyb a najíždění textů či objektů by mělo být přirozené lidskému oku – vyberte si několik málo konzervativních, nerušících animačních efektů, s nimi pracujte a dodržujte jejich jednotné používání. 

  • Potřebujete-li naopak v prezentaci některý z bodů zdůraznit, použijte jiný, pozornost upoutávající animační efekt (spirála, roztáhnutí či najíždění zprava). 

  Tento postup můžete využít i při přípravě dalších vizuálních pomůcek. Vaše prezentace pak bude pro posluchače zároveň dynamická i názorná a vy se budete moci soustředit na komunikaci s publikem. 


 • 7
  Ukázat pouze téma 7

  KISS

  Keep it short and simple (Keep it Simple Stupid!) aneb V jednoduchosti je síla! (nebo Méně je více)
  • Stručnost a přehlednost
  • Obrázek je mnohdy lepší než plný snímek slov
  • Střízlivé využití barev
  • Omezte animace
  • Úspěch je v detailech

 • 8
  Ukázat pouze téma 8
 • 9
  Ukázat pouze téma 9

  Časté chyby 

  Přednes
  • Nepřipravenost
  • Prezentace neodpovídá tématu
  • Otáčení se k publiku zády
  • Pohled do plátna/monitoru
  • Čtení z poznámek
  • Pohled do země/stropu
  • Fixace na jednu osobu
  • Tichý projev (není slyšet)
  • Nesrozumitelný projev
  • „Ehm, ehm“
  Tvorba
  • Příliš mnoho informací
  • Špatná barevnost a rušivé efekty
  • Nečitelný font
  • Gramatické chyby
  • Nekvalitní obrázky
  • Text snímku odpovídá projevu (-čtení textů)
  • Chybí některé části (úvod atd.

 • 10
  Ukázat pouze téma 10
   

Přeskočit: Poslední novinky

Poslední novinky

(Dosud nebyly vloženy žádné novinky)
Přeskočit: Nadcházející události

Nadcházející události

Žádné nadcházející události
Přeskočit: Navigace

Navigace