Matematika 9.A, 2013/14

Osnova témat

 •  
   

  POMŮCKY NA VÝUKU a KRITÉRIA HODNOCENÍ

  Matematika – Kritéria hodnocení

  Hodnotí se:

  • čtvrtletní a pololetní práce
  • kontrolní písemné testy
  • krátké testy = „desetiminutovky“
  • práce v hodině – samostatná i skupinová práce
  • vedení portfolia – viz. kritéria pro hodnocení portfolia

  Známky z matematiky mají různou váhu. Výsledná známka z matematiky se vypočítá jako vážený průměr známek, kde:

  váha 8 - čtvrtletní a pololetní práce

  váha 4 - kontrolní písemné testy a vedení portfolia

  váha 2 - krátké testy

  váha 1 - práce v hodině

  Pomůcky na hodiny matematiky:

  trojúhelníkové pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, psací potřeby (tužka a propiska), sešit, netbook

 • 1
  Ukázat pouze téma 1

  Opakování učiva 8. ročníku

  Mocniny, odmocniny, mnohočleny, výrazy, rovnice.


 • 2
  Ukázat pouze téma 2

  Lomené výrazy

  Lomené výrazy - podmínky, rozšiřování a krácení, sčítání a odčítání, násobení a dělení, složené lomené výrazy


 • 3
  Ukázat pouze téma 3

  Rovnice s neznámou ve jmenovateli

   

 • 4
  Ukázat pouze téma 4

  Příprava na pololetní práci

  Pololetní práce se bude psát ve středu 15.1.2014.

  Obsah:

  lomené výrazy

  rovnice s neznámou ve jmenovateli

  soustava rovnic


 • 5
  Ukázat pouze téma 5

  Soustava 2 rovnic o 2 neznámých

  dosazovací, sčítací, grafická metoda

 • 6
  Ukázat pouze téma 6

  Funkce

  přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická funkce

 • 7
  Ukázat pouze téma 7

  Jehlan, kužel, koule

  Sítě těles, povrch a objem těles

 • 8
  Ukázat pouze téma 8

  Goniometrické funkce

  sinus, cosinus, tangens


 • 9
  Ukázat pouze téma 9

  Podobnost

   

 • 10
  Ukázat pouze téma 10

  Příprava na závěrečnou práci

  Lineární rovnice a soustava rovnic, lineární a kvadratická funkce, tělesa (jehlan, kužel, koule), goniometrické funkce, podobnost


 • 11
  Ukázat pouze téma 11
   

 • 12
  Ukázat pouze téma 12
   

 • 13
  Ukázat pouze téma 13
   

 • 14
  Ukázat pouze téma 14
   

 • 15
  Ukázat pouze téma 15
   

Přeskočit: Prohledat fóra

Prohledat fóra

Přeskočit: Poslední novinky

Poslední novinky

(Dosud nebyly vloženy žádné novinky)
Přeskočit: Nadcházející události

Nadcházející události

Žádné nadcházející události
Přeskočit: Nedávná činnost

Nedávná činnost

Výpis od Pondělí, 20. ledna 2020, 22.03

Nic nového od vašeho posledního přihlášení.

Přeskočit: Navigace

Navigace